Velká malá premiéra "Kritického myšlení"
22.8.2003 korunka@news NAŠE PROJEKTY
Pár dnů před koncem školního roku proběhlo v aule školy krásné setkání. Děti, které se ve školním roce zúčastnily mezinárodního projektu "Čtením a psaním ke kritickému myšlení" přišly svým učitelům prezentovat výsledky své celoroční práce. V rámci projektu děti realizovaly celou řadu zajímavých aktivit, s lektorkou Gábinou Roztočilovou, která asistovala v hodinách literární výchovy ve čtyřech třídách na I.st., především hodně četly, přemýšlely o věcech kolem sebe, učily se vyjadřovat své myšlenky a názory. Připravily také horké křeslo panu řediteli a paní zástupkyni, které doslova bombardovaly otázkami na téma Co by se ve škole dalo zlepšit... Děti po celý rok publikovaly své literární výtvory v dětském časopise moje1noviny, ale i v našich internetových školních novinách. Do auly přinesly opravdu nečekané překvapení, své třídní časopisy, ve kterých najdete kromě jejich básniček, pohádek, superpříběhů i vážná zamyšlení nad tím, co se dětem v jejich okolí nelíbí. Tradičně děkujeme rodičům, kteří se podíleli na vzniku časopisů, ale především děkujeme Gábině za její nadšení a trpělivost. V detailu článku se koukněte na fotky z premiéry časopisů.


... zpět na předchozí stranu