Hrajte s námi házenou (informace o projektu SPARTA PRAHA HANDBALL CLUB)
18.5.2005 korunka@news ŠKOLA HROU
Vážení rodiče,
přiveďte svého syna na házenou. Jedná se o moderní, rychlý a v Evropské unii velmi populární sport. V SRN, Francii, Dánsku, Španělsku a Belgii dokonce populárnější než lední hokej. Na německém sportovním kanále DSF je ve valné míře právě vysílán s fotbalem jako nejčastější sport.

Sparta Praha Handball Club disponuje trenéry, kteří jsou špičkami ve svém oboru již v těchto žákovských kategoriích (mistři Evropy v házené), špičkovými manažery, lékaři, fysioterapeuty atd. V současné době má nejlepší finanční zázemí a i podmínky pro vrcholové sportování. Hráče sledujeme po zdravotní stránce, psychické stránce, fysioterapeutické kondici i z hlediska školního prospěchu. Naším cílem není vychovat jen "sportovce-negramota", ale uvědomujeme si, že stabilní hráč musí vyrůstat ve stabilních podmínkách. Součástí je i podpora rodičů. Sport není jen pro dítě. Většina rodičů se pravidelně zúčastňuje sportovních akcích a k tomu zveme nezávazně i my Vás.Ve spolupráci s kluby SLAVIA Praha HK a TJ Lokomotiva Vršovice vychováváme širokou hráčskou základnu a každý hráč je v tzv. "pyramidové struktuře" zařazen do oddílu nejlépe vyhovujícímu jeho možnostem a ambicím.

Pro nejlepší a nejtalentovanější děti jsou zřízeny, ve spolupráci se Základní školou Korunovační na Praze 7, speciální třídy se sportovním zaměřením (rozšířenou výukou házené). Ve školním roce 2006/07 otevíráme třídy s rozšířenou výukou házené v 7. a 9. ročnících.

Vaše dítě se chce realizovat, tak jeho zájem nasměrujte na sportovní úspěchy. Cílem klubu je opět dostat tradici házené na evropskou špičku. Vaše dítě nebude mít mnoho času k volnému času a potažmo k zlozvykům (kouření, alkohol, drogy).

Vaše dítě uvidí svět! Chlapci absolvují časté zahraniční turnaje, kvůli konfrontaci s házenkářskými velmocemi. Skoro každý měsíc v zahraničí, z posledních např. Irsko, Lucembursko, SRN, Francie, Rakousko, Maďarsko, Švýcarsko.

Házená není fotbal, takže konkurence v tomto sportu je přiměřená. Velmi často se stává, že právě v důsledku vysoké konkurence (ve fotbale, hokeji) se dítě sportovně neprosadí, tudíž v kritickém věku 14-16ti let, kdy začíná uplatňovat svůj vlastní názor, začíná ztrácet zájem o sportování a snaží se být vidět někde jinde bez vyvíjení úsilí, bohužel často v různých partách apod., což je velmi kritické pro jeho samotný vývoj! Na druhé straně je velmi reálné, že právě z Vašeho syna vyroste reprezentant.

Přijďte se nezávazně přesvědčit na trénink. Pakliže házená dosud nebyla ve středu Vašeho zájmu, přijďte se o ní něco dozvědět. Na vlastní oči se Vám tento sport i Vašemu dítěti zalíbí. Věřte tomu - máme s tím zkušenosti.
Garantem kvalitního sportu je nejen AC Sparta Praha, ale i výše zmíněná Slavia Praha HK a TJ Lokomotiva Vršovice.

Se srdečným pozdravem SPARTA PRAHA HANDBALL CLUB, SLAVIA PRAHA HK, TJ LOKOMOTIVA VRŠOVICE, Vedení klubů

... zpět na předchozí stranu