Praha historická - projekt 5.B
20.2.2006 korunka@news ŠKOLA HROU

Historií Prahy jsme se zabývali v předmětech Vlastivěda, Český jazyk-čtení, Výtvarná výchova. Děti čerpaly podklady z učebnic Nové školy, encyklopedií, internetu, Pražských pověstí,atd. Také jsem je pro výtvarnou činnost motivovala připomínkou společných vycházek do historické části Prahy, ukázkou obrázků a fotografií, děti si četly svoje práce nahlas ostatním. Na výtvarné práce dětí se koukněte ve fotogalerii, v detailu článku najdete historické údaje o Praze, které v rámci projektu našli Honza, David a Ondra.

Fotogalerie - Praha historickáUkázka z práce Honzy Kriseho:

Pražský hrad

Počátky historie Pražského hradu sahají až do poloviny 9.století, kdy se stal sídlem rodu Přemyslovců. Do počátku 14.století vyrostla v areálu Hradu řada paláců vládnoucích knížat a později českých králů a rovněž paláce biskupů a sakrální stavby, toto vše chráněno mohutným opevněním. Roku 1344 položil král Karel IV. základní kámen katedrály svatého Víta a povolal k její stavbě francouzského architekta Matyáše z Arasu, po jeho smrti mladého Petra Parléře (roku 1356). Po poškození za husitských válek povstal Pražský hrad k nové slávě za panování Vladislava Jagellonského, který dal před rokem 1493 postavit veliký Vladislavský sál (62x16 metrů) s nádhernou klenbou (architekt Benedikt Riet), první stavbu s renesančními prvky v Čechách. Dalšího rozkvětu doznal Hrad za panování císaře Rudolfa II. V letech 1753 až 1775 byl Pražský hrad z rozhodnutí Marie Terezie přestavěn a to podle projektu vídeňského dvorního architekta Niccoly Pacassiho. Dílo vedl stavitel Anselmo Lurago s Antonínem Kunzem, od roku 1765 pak Antonín Haffenecker. V dnešní době jsou historické objekty Pražského hradu ve správě Kanceláře republiky.

Další ukázka je od Davida Zadražila a týká se počátků založení Prahy:

Praha

Praha je největším a nejvýznamnějším městem České republiky. Od 9.století plní bez přerušení funkci metropole českého státu. Pražská památková rezervace byla v roce 1992 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Kořeny dnešního významu Prahy spočívají v její tisícileté historii jako centra českého státu. Na počátku stojí založení Pražského hradu přemyslovským knížetem Bořivojem I. Na dosud pustém ostrohu nad Vltavou vzniklo sídlo knížecího rodu, pod jehož svrchovaností došlo v 9.-10.století k postupnému sjednocení českých Slovanů a ke vzniku raně feudálního státu. V první polovině 10.století vznikla na protilehlém břehu Vltavy druhá přemyslovská pevnost-Vyšehrad.

A poslední ukázku o katedrále sv.Víta napsal Ondra Mrštný:

Katedrála sv.Víta

Základní kámen k velkolepé přestavbě tehdejší baziliky na gotický chrám byl položen v roce 1344 českým králem Janem Lucemburským. Po dobu této přestavby se zde vystřídalo několik generací stavitelů, stovky umělců a řemeslníků a nespočet obyčejných dělníků. Asi nejvýznamnější ze stavitelů byli Matyáš z Arrasu, který přestavbu započal a po jeho smrti mladý Petr Parléř, povolaný do Prahy králem Karlem IV. Stavba chrámu se stala Petru Parléři celoživotním díle, Po jeho smrti dále pokračovali jeho synové a po nich dalších několik stavitelů. Mnohokráte byla stavba přerušena a chrám poškozen. Například při Husitské revoluci v roce 1421, nebo přo obrovském požáru Hradu i celé Malé Strany v roce 1541. V polovině 18.století, v době prusko-rakouské války zde napáchalo značné škody i pruské dělostřelectvo. V roce 1859 zahájila svou činnost Jednota pro dostavbu chrámu sv.Víta, která v letech 1873 až 1929, tedy po dobu 56 let dostavěla katedrálu do její dnešní podoby.

Informace o projektu připravila Helena Bednářová.

... zpět na předchozí stranu