Naše výtvarné práce na mezinárodní konferenci IFIP
29.8.2008 korunka@news ÚSPĚCHY DĚTÍ
Ve dnech 23. až 26. června 2008 pořádala Pedagogická fakulta UK v Praze ve spolupráci s Českou společností pro kybernetiku a informatiku mezinárodní konferenci Valuing individual and shared learning, kterou pořádá pracovní skupina 3.5 Informatics & Elementary Education pod hlavičkou the International Federation for Information Processing (IFIP). IFIP je největší a nejvýznamnější nevládní světovou organizací v oblasti informatiky a sdružuje odborníky různých oborů z celého světa, jejichž společným zájmem jsou počítačové technologie.Mezinárodní konference v Praze se snaží postihnout aktuální situaci, jak se moderní vzdělávání vypořádává s možnostmi informačních a komunikačních prostředků podporujících individualizované učení.

V rámci konference mělo možnost prezentovat produkty žáků několik českých škol, naši žáci vystavili v konferenčních prostorách kolekci výtvarných prací ŠKOLA NA MARSU - jsou fo fantazijní představy o tom, jak bube vypadat budoucí architektura v době, kdy bude osidlována lidmi planeta Mars. Další infomace o naší kolekci prací prezentovaných na významné evropské konferenci najdete v detailu článku a to v angličtině. V následující fotogalerii najdete všechny projekty. Autory jsou žáci 1. - 5. roč, kteří navštěvují výtvarné kluby. Výstavka vzbudila mimořádný zájem a ohlas účastníků konference.

Fotogalerie - Škola na Marsu?

The school on Mars? Human visits and explores a few nearest planets using research probes these days. The Moon was visited even in person. Human foot dwelt on its surface for a short period of time in 1969 - almost 40 years ago. That time it seemed people were going to settle and colonize these planets. But the reality shows that the conditions for living on the planets are very inhospitable. Humans have to solve a number of difficulties before they build a base or start to live there. When we were wondering about it we imagined the moment when the cosmic probe with the human crew just landed on the one of the closest planets. We made the vision of the planet's atmosphere, the surface structure and the present weather vivid. These visions gave birth to a number of beautiful landscape images. Some of them were sad even gloomy and harsh - others were happy and colorful. Further in our fantasy we focused on establishing basic constructions, bases, energy and water storages - the essential needs for future life. Some of us even built schools - not really, it was just an image of how would have a school possibly looked like on a colonized planet. We were not designing interiors, equipment, halls and classes. We were wondering about its outer design and overall construction. We hope you recognize the schools from other buildings on the images easily - it is some kind of a task for you.

... zpět na předchozí stranu