Pravěk ve 4.A
2.4.2009 korunka@news ŠKOLA HROU
Jsme "čtvrťáci" a seznamujeme se v hodinách vlastivědy s naší minulostí. Jak jinak - začali jsme pravěkem. Zaujal nás život našich předků, zejména vývoj lidské společnosti v době kamenné, bronzové a železné. Zpočátku se nám zdálo směšné, jak lidé v této době vypadali, jak žili, čím se živili a co vyráběli. Vždyť z našeho pohledu bylo všechno tak jednoduché a primitivní. Postupně však děti začaly chápat, že první kamenné a dřevěné nástroje, šperky, nádoby a zejména objevení a využití ohně bylo obrovským pokrokem ve vývoji lidské společnosti.

V hodinách čtení nám k dalšímu poznání pomohly pěkné články o pravěku v čítance. Využili jsme i oblíbenou knihu pro děti od Eduarda Štorcha - "Lovci mamutů". Ve výtvarné výchově si každý nakreslil pravěkého člověka a z jednotlivých postav jsme si ve skupinách vytvořili pravěkou tlupu. Nechyběli ani mamuti. Na závěr si děti připravily scénku, dostaly svá "pravěká jména" a předváděly různé činnosti pravěkých lidí a ostatní děti hádaly o jakou činnost se jednalo. Téma jsme uzavřeli slohovou prací. Pokud se podíváte kousek dále, některé práce tam najdete. Děti pracovaly se zaujetím a s chutí, práce nás bavila.

Koukněte se do detailu článku na zajímavé vypravování o pravěku od nás:

Pojďte s námi do pravěku

Seznámili jsme se s pravěkými lidmi, kteří vyráběli nástroje ze dřeva a kamene. První nástroj byl pěstní klín. Uměli vyrobit oheň pomocí dvou kamenů, kterými třeli o sebe. Lovili mamuty a bojovali s nepřátelskými tlupami. Čteme na pokračování Lovci Mamutů - Eduarda Štorcha a kreslili jsme ve výtvarné výchově tlupu pravěkých lidí. Ve škole jsme dělali scénu, že rozděláváme oheň, pravěký tanec, lov na mamuty a dostala jsem jméno Jója. Velmi se mi to líbilo.

napsala Míša Kubíčková

Pojďte s námi do pravěku

O pravěku jsem se dozvěděli ve vlastivědě, v čítance a v knize Lovci mamutů, dozvěděli jsme se, že lidé z pravěku uměli: bojovat s nepřátelskými tlupami, rozdělávat oheň, chodit na lov a lovit mamuty. Zaujala mě jména lidí např.: Njan, Njana, Kopčem, Mamutík, Veverčák, Škuta, Koumač, Ukmas, Houžnák, Dráp, Zajíc atd. A také jsme si nakreslili pravěké tábořiště. Ve třídě jsme si zahráli scénku, kde jsem dostala jméno Lola. A velice se mi to líbilo.

napsala Kristýna Hudecká

Pojďte s námi do pravěku

¨ O pravěku jsme se dozvěděli ve vlastivědě. Co uměli: rozdělávat oheň, lovit zvěř, vyrobit si zbraně, postavit tábor, bránit se před nepřáteli. Hráli jsme si na tábor, předváděli jsme ohniště, tanec, lov. Dostal jsme jméno Jahama. Ve výtvarce jsme nakreslili tábor pralidí (život dávného pračlověka.) Všechno co jsme dělali bylo super.

napsal Ondřej Vaněk

Pojďte s námi do pravěku

Seznámení s pravěkem bylo v Čítance, ve vlastivědě a v knížce Lovci mamutů - Eduarda Štorcha. VV - kreslili jsme pravěké tábořiště. V knížce Lovci mamutů mě zaujala jména lidí např.: Njan, Koumač, Veverčák, Huňáč, Škuta atd. Lidé co dělali a uměli, boje s nepřátelskými tlupami, oheň, lov atd. Scénka - tábořiště, ohniště, tanec, lov. Dostala jsme jméno Najana. Velice se mi to líbilo.

napsala Tereza Vlasáková

V textu žáků byly provedeny malé korektury učitelem. Připravila Jana Poláčková


... zpět na předchozí stranu