Matylda říká… (Matematika v 5.A)
26.10.2012 korunka@news ŠKOLA HROU

V pátek 5.10. jsem zavítala první hodinu do 5.A na matematiku. Byla jsem překvapena milým přivítáním paní učitelky Ivy Schmittové a dětí. "Martin Kos! Dobrý den, paní učitelko, dobrý den Martine…………" Paní učitelka se na každého žáka podívala, mrkla, usmála, byla to chvilička, každý byl osloven, přivítán, všichni tu byli jako jednotlivé osobnosti, ale i parta. (POKRAČOVÁNÍ V DETAILU ČLÁNKU)

Matylda říká:"Dotkněte se deseti červených věcí." Děti se v tichosti zvedly a po třídě doslova kmitaly a dotýkaly se. Žasnu nad tím hemžením. Matylda říká:"Dotkněte se sedmi žlutých věcí." Mám na klíčích žluté srdíčko, jen ho zvedám a už vidím, jak se prstíky jemně střídají. Matylda říká:"Sedněte si a dotkněte se školního sešitu, učebnice, pera." Matylda říká:"Hodina matematiky začíná." Teda to je nápad s Matyldou, paní učitelko. Páťáci jsou někdy trochu "živější" a takhle je zklidnit!?!

(POKRAČOVÁNÍ V DETAILU ČLÁNKU - klikni na odkaz -více informací-)"Copak jsme se učili minulou hodinu?." Děti si vzpomněly - velká čísla a zaokrouhlování na jednotky a desítky. Jednoduché připomenutí probraného učiva a už je tu pokyn:"Děti doběhněte si pro desky, vezměte linery (smazatelné fixy). Otevřete si učebnici, dejte desky na stránku 7 a řešíme cvičení 3. Copak máme dělat s tabulkou?? Nerozumí někdo zadání, přihlaste se!" Asistentka Magda pomáhá Martinovi a Maxovi, já mrknu na vedle sedící Verunku (občas ji navedu) a paní učitelka kontroluje ostatní. Šikovná tabulka. Dané číslo se má ohraničit dolní a horní stovkou. Druhý úkol, ke které stovce je číslo blíže?? Martin vykřikl, že ví, proč tabulku řešíme (podobnou již řešili) - zaokrouhlování na stovky. Následuje společná kontrola, pak umytí desek a jejich úklid.

Další činnost byla s penězi. Děti vyplácely danou částku a zaokrouhlovaly. Měly dvě hromádky - skutečnou a zaokrouhlenou (jako kdyby psaly, ale nepsaly a v tom je ten fígl). S jakou radostí s penězi manipulovaly. Paní učitelka chodila mezi nimi a kontrolovala, byl to šrumec. Žáci stihli dost příkladů v pohádkové hotovosti a poměrně bez chyb. Po uložení penízků zbyla chvilička na zopakování zaokrouhlování a zapsání dvou příkladů do sešitu.

Hodina byla ušita na míru páťákům. Dynamická, názorná, akční. Dobře byla zařazena didaktická hra, pomůcky. Prostředí bylo přátelské, hned mě vtáhlo do děje. Přikazující Matylda pěkně nastartovala hodinu, děti nestačily poposedávat na židli, protože je nestačila ani tlačit díky měnícím se činnostem. Bližší stovka či peníze dobře ukázaly princip zaokrouhlování a co je důležité, že všichni žáci "počítali". Pracovní kompetence byla plněna pěkně - pořádek na lavici, příprava a úklid pomůcek. Asistentka Magda pracovala se dvěma chlapci. V tichosti si zdůvodňovali, aby ostatní nerušili. I mě paní učitelka zapojila, posadila mě k Verunce. Je to šikulka a vždy stačila jen malá rada.

Včera jsem běžela okolo třídy 5.A a slyšela "Matylda říká …" měla jsem chuť na chviličku k nim si zase sednout …

Připravila Radka Václavíková - zástupkyně ředitele


... zpět na předchozí stranu