Učení nemusí být mučení (Jsme Tvořivá škola)
16.1.2013 korunka@news dokumenty
Většina rodičů dětí školou povinných Vám asi potvrdí, že jejich ratolesti moc rády do školy nechodí. Je tomu tak ale skutečně ve všech případech? A čím je to vlastně dané?

Jestli se dítěti ve škole daří, ovlivňuje celá řada faktorů. Podívejme se společně na dva, které jsou zcela zásadní.

POKRAČOVÁNÍ KLIKNUTÍM NA VÍCE INFORMACÍ: Základním předpokladem pro to, aby dítě s učením a školou nebojovalo a cítilo se ve škole dobře, je vzájemná akceptace rodičů a učitelů. To znamená, že učitelé vnímají rodiče jako ty nejlepší rodiče pro jejich děti. A rodiče na oplátku berou učitele a školu jako toho nejlepšího učitele a nejlepší školu pro své dítě. Důležité totiž je, aby rodiče i učitelé vytvořili pro dítě nezatížený a emočně bezpečný prostor pro rozvoj a školní práci. Tam, kde tomu tak není, vzniká konflikt, ve kterém se dítě většinou přidá k rodičům a vyhlásí učiteli a škole "rodovou" válku. V takové atmosféře se pak nemůže cítit bezpečně a spokojeně nikdo a je logické, že děti a vlastně ani učitelé a rodiče nechodí do školy rádi. Dalším důležitým faktorem je aktivní a smysluplné zapojení žáků do výuky. Pro školy je v tomto směru často poměrně těžké konkurovat nabídce internetu a rodinám, které jsou mnohdy technicky lépe vybavené. Možnosti tu ale jsou. Například metoda činnostního učení s interaktivní tabulí, která aktivně zapojuje všechny žáky do výuky formou jednoduchých pomůcek v rukou každého žáka. Jejich prostřednictvím a s pomocí důmyslných a efektivních postupů je každý žák doslova vtažen do výuky. A když se činnostní učení skloubí s využitím interaktivní tabule - moderní multimediální pomůcky -, je vzdělávací úspěch prakticky zaručený. Říkal to už Komenský a dnes je psychologickými výzkumy prokázáno, že aktivně a všemi smysly zapojení žáci si potřebné vědomosti a dovednosti osvojují mnohem snáze než při klasickém učení formou pouhého výkladu, zapisování do sešitu a následného memorování.

Oba uvedené přístupy skloubil a do praxe zavádí projekt Tvořivá škola, do kterého se aktivně zapojila také ZŠ Korunovační v Praze 7. S pomocí nových přístupů a postupů si zde děti osvojují potřebné vědomosti a dovednosti číst, psát a počítat s porozuměním, ale také logicky uvažovat a respektovat daná pravidla. Akceptující a tvořivý přístup k učení si pochvalují jak učitelé, tak rodiče žáků. Přispívá totiž k dosahování výborných vzdělávacích výsledků, ale především k vytváření pozitivního klimatu ve škole, a to jak pro žáky, tak pro jejich rodiče a učitele. Odpadají zbytečné žabomyší války. Učitelé a rodiče spolupracují, aby se děti mohly cítit ve škole spokojené. Je to jejich společným zájmem. Převzetím odpovědnosti za svou část vzdělávání si učitelé a rodiče poskytují vzájemný respekt a důvěru, že druhá strana dělá svoji práci nejlépe, jak je to možné. Vstupují tak do opravdové partnerské úrovně vztahu.

Do projektu Tvořivá škola se aktivně zapojilo již několik set základních škol z celé ČR. Na mnoha z nich byly otevřeny vzorové učebny činnostního učení, které zároveň slouží jako vzdělávací střediska pro učitele. Více informací o projektu Tvořivá škola naleznete na www.tvorivaskola.cz.


... zpět na předchozí stranu