Laboratorní práce očima dětí (Chemie 8.roč.)
11.1.2013 korunka@news ŠKOLA HROU
Laboratorní práce

Ráda dělám laboratorní práce, protože látku, kterou zrovna probíráme si ukážeme na pokusech a lépe ji pochopím. Plno se z toho dozvím. Například ve 3 LP jsme pozorovali, jak se částice pohybují a difúzi. Smíchání látek bylo velmi pěkné - barevné.

Tereza Vlasáková 8.A

Laboratorní práce 8. ročník - dokumentace

Další hodnocení laboratorních prací po kliknutí na:Hodnocení laboratorních prací

V první laboratorní práci v 8. ročníku jsme prováděli laboratorní práci "Vlastnosti látek", v níž jsme rozlišovali vlastnosti soli, cukru, škrobu a kyseliny benzoové. Popisovali jsem jejich barvu, vůni, vzhled. Ověřovali jsme dále rozpustnost ve vodě a lihu, pozorovali jsme změny při zahřívání. Pokus jsme prováděli s mnoha chemickými pomůckami. Pokus se mi líbil. Byl zajímavý, skládal se z mnoha částí.

Kristýna Hudecká 8.A

Druhá laboratorní práce- metody dělení směsí

Tuto laborku jsme dělali proto, abychom si vyzkoušeli některé metody. Moc se mi líbila, protože pokusy probíhaly zajímavě, skoro nic se nedalo zkazit, hodně jsme se nasmáli při filtraci a sublimaci. Filtrace se nám nepovedla, ale podívali jsme se k vedlejší dvojici.

Anna Brendlová 8.A

Hodnocení laboratorních prací

Každá laborka má v hodině chemie vždy nějaký důvod. Napřiklad jak se pohybují částice kapaliny - kroužící mák nám to dobře vysvětlil. Dali jsme ocet s mákem do odměrného válce a přisypali sodu, a tím se mák se začal hýbat. Nebo sublimace - ve třídě to úžasně vonělo, ale svůj účel to splnilo, protože jsme ji prováděli s kyselinou benzoovou. Nakonec jsme měli krásné krystaly.

Matěj Dolenský 8.A

Hodnocení laboratorních prací

Pro naší 8. třídu je chemie něco nového, zábavného, ale i těžkého. Na začátku byla chemie jednoduchá, ale teď bereme atomy, ionty atd. Už jsme dostala první trojku, ale paní učitelka nám nabídla opravný test. V chemii děláme i laboratorní práce, které nám látku dovysvětlí. Na první práci jsme nebyla. Druhá laboratorní práce byla o metodách dělení směsí a při třetí jsme prováděli krystalizaci roztoku kyseliny benzoové, filtraci a nakonec sublimaci.

Helena Urbančoková 8.A

Laboratorní práce

Před zahájením pokusu nám paní učitelka předepíše - téma, úkoly, postup práce, vypracování a závěr. Pomůcky a chemikálie si dopisujeme sami. Podle zadání pak provádíme pokus např. jak probíhá difůze. Doma pak vypracujeme laboratorní práci a zhodnotíme ji. Laboratorní práce v chemii jsou zajímavé a zábavné. Vždy se na ně těšíme

Ondřej Vaněk 8.A

Připravila Ing. Ivana Sujová - vyučující Che a Př


... zpět na předchozí stranu