Návštěva hvězdárny na Petříně
1.2.2014 korunka@news ŠKOLA HROU

V pátek 24. ledna navštívili žáci 9.A a 9.B známou hvězdárnu na Petříně. V krásném přednáškovém sále zhlédli dokument Geologie planet. Pořad byl nabitý množstvím velmi zajímavých informací a poznatků o geologických vlastnostech planet. Na začátku programu byla i velmi poutavá pasáž o vzniku planet i dalších vesmírných těles.

Velkou pozornost žáci věnovali dalekohledům v obou kopulích hvězdárny- astronomickému čočkovému, který má světové parametry, a v menší kopuli zrcadlovému dalekohledu. Pod vedením milé průvodkyně si mohli zájemci zkusit manipulaci s dalekohledy, pozorovali blízký předmět a viděli otáčení kopule. Všechny dotazy jim byly ochotně zodpovězeny.

Výstava v prostorách hvězdárny se velmi líbila. Zaujal panel o parametrech gravitačního pole planet i Měsíce s údaji o množné hmotnosti (tíze) člověka na povrchu daných planet. Na výstavě bylo možno vidět i vyzkoušet si mnoho dalších zajímavostí z astronomie a astrofyziky. Žákům se líbila i socha Milana Rastislava Štefánika - slovenského astronoma, politika a diplomata, která je umístěna před hvězdárnou. Pohled na jemně zasněženou Prahu při zpáteční cestě lanovkou z Petřína na Újezd udělal krásnou tečku za příjemně stráveným dopolednem, ze kterého si žáci odnesli mnoho poznatků a zážitků. Někteří na téma vesmír složili i báseň.

Ivana Sujová a Petr Paseka

V detailu článku postřehy deváťáků a básnické oslava vesmíru v autorů Filipa Hechta a Báry Venclíkové.Ohlasy deváťáků

Zaujala mě napodobenina černé díry, do které jsme mohli dát hopík zakoupený vedle v automatu. Hopík položený na okraj "černé díry"se začne točit dokola a spadne do díry. Byly tam také různé minerály a kameny, o kterých jsme se dozvěděli, odkud jsou a z čeho jsou tvořeny. R. Koháková 9.B

Šli jsme do dvou kopulí s dalekohledy a otevírací střechou. V jedné byl velmi starý dalekohled, kterým jsme se bohužel dívat nemohli, ale tím druhým jsme pozorovali žárovky na Petřínské rozhledně, protože kvůli oblačnosti nebylo na obloze nic vidět. E. Hlinovská 9. B

Akce mě bavila, dokument byl zajímavý. Nejvíc mě zaujala otáčivá kopule a replika stopy Armstronga na Měsíci. J. Trantinová 9. B

Na výstavě ve hvězdárně mě zaujaly krásné minerály ve vitrínách. Byla tam také velká váha, na kterou jsme si mohli stoupnout, a ta nám ukázala, kolik bychom vážili na jednotlivých planetách. K. Hudecká 9.A


Dnes se vydáme na cestu do vesmíru,

užít si tam trochu toho klidu, míru.

Po levé straně vidíte Venuši,

pohleďte na ni, srdce se rozbuší !

A támhle je Neptun zas,

žije na něm děda Mráz.

Po Vaší pravici odpočívá Uran,

už z dálky zapáchá, je to hrozný buran.

Sluneční erupce a všechny ty ďasy

vážně mě nutí trhat si vlasy.

Vracíme se zpátky domů

na Zemi, planetu života, blesků a hromů.

Vítá nás s otevřenou náručí

a mně v břiše náhle zakručí.

Po dlouhé cestě vesmírem,

dám si housku se sýrem.Barbora Venclíková 9. BStojím tu pln pomíjivé nicotnosti,

obdivem i pokorou je protkán bílý den,

hory mne štědře svou krásou hostí

i svatým tichem, zbožným obzorem.

Na nízkost světa jak bych zapomněl,

své vyznání šeptám těm milionům hvězd.

Filip Hecht 9. A


... zpět na předchozí stranu