Nabízíme výuku hudebních nástrojů na ZŠ Korunovační. Našimi lektory jsou převážně studenti nebo absolventi konzervatoří i jiných hudebních škol. Výuka probíhá přímo v prostorách ZŠ. Děti, které chodí do družiny, si naši lektoři sami vyzvednou a po skončení hodiny opět vrátí zpět. Během školního roku mají děti 30 individuálních lekcí s možností vybrat si hodinu v délce 30 nebo 45 minut. Dále mají možnost (v případě zájmu) docházet na skupinové hodiny hudební nauky. V každém školním roce se konají celkem 3 koncerty pro rodiče a přátele.

 

Aktuálně nabízíme výuku na tyto hudební nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klavír a kytara.

Více informací naleznete v přihlášce.

 

Kontakt:

Jiří Žák (koordinátor kroužků)

tel. 777 706 847

email: hathora.korunovacni@seznam.cz

 

Přihláška pro školní rok 2016/17