Vážení rodiče,

 

            Dovolujeme si Vás seznámit s tím, že na naší základní škole existuje „Školská rada“. Úkolem Rady je diskutovat v širším kruhu všech, kterých se život konkrétní ZŠ týká, o problémech i úspěších školy. Dále pak hledat cesty řešení problémů běžného fungování ZŠ a to především formou střetu názorů členů jednotlivých zájmových skupin. Školská rada ZŠ Korunovační se pak také snaží hledat konkrétní úkoly, jak mohou jednotliví členové přímo prospět. Členy Školské rady jsou zástupci Městské části Praha 7, zástupci pedagogického sboru a rovněž zástupci z řad rodičů. Každá ze tříd naší školy si volí svého zástupce, který se pak může zúčastnit schůzí rady, případně se stát přímo jejím členem.

           

            Obracíme se na Vás s nabídkou a zároveň i prosbou – chcete-li i Vy ovlivňovat život naší základní školy, sdělovat své názory, diskutovat o problémech vašich dětí, případně pomoci v jakékoli oblasti činnosti školy – obraťte se na: monika.hynkova@unipetrol.cz

 

 

            Žhavá témata, která v současné době řešíme:

-          snaha oslovit zástupce Městské části Praha 7 s dotazem na jejich představu o budoucím fungování naší základní školy.

-          podpora požadavků školy v oblasti investic

-          zlepšení propagace předností školy

-          pomoc při tvorbě internetových stránek

-          organizace fungování rady

 

 

 

            Další informace o činnosti, členech školské rady a termínech schůzí členů najdete na internetových stránkách ZŠ Korunovační.

 

            Nemá-li vaše třída svého zástupce, zvolte si jej na nejbližší třídní schůzce.

 

            Těšíme se na vaše náměty a rovněž i účast ve Šklské radě.