Zápis ze schůze Rady školy ZŠ  Praha 7, Korunovační 8

se sídlem Korunovační 8/164, 170 00  Praha 7 -  Bubeneč

 

ze dne 20.04.2009

 

 

 

Přítomno:        1) zást. rodičů: p. Bilíková, Jíšová, Therolová, Vlasáková

                        2) zást. školy: p. uč. Krištůfková                      

                        2) Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

                       

 

 

Program:

 

 

1)  Ředitel školy informoval o proběhlé inspekci ve školní jídelně, která neshledala žádné závažné nedostatky. K překvapení všech dokonce inspekce shledala nadměrné množství ryb v jídelníčku, což rodiče za negativní rozhodně nepovažují.

 

2)  Ředitel školy informoval o záměru MČ Praha 7 přemístit  ZŠ Letohradskou do jiné budovy, a to z organizačních důvodů.

 

3)  Ředitel školy informoval o akcích pro děti, které proběhly a probíhají. Například Projekt Krkavci, kterého se s úspěchem zúčastnily děti v kategorii výtvarné i multimediální. Projekt Lovci mamutů – třída 4.A …… Informace o dalších akcích jsou pravidelně umísťovány na internetové stránky.

 

4)  Ředitel školy informoval o koncepci školy pro rok 2009, průřezových tématech, hodnocení a sebehodnocení školy.

 

5) Ředitel školy informoval o personálních změnách ve školní družině a dále pak především na 1. stupni. Na druhém stupni nástup po mateřské dovolené.

 

6)  Ředitel školy informoval o proběhlé volbě do Rady školy ze strany zástupců školy: zvolení zástupci:  p. uč. Krištůfková, p.zást. Václavíková, p. vych. Masaryková

 

7)  Byly stanoveny pravidla volby zástupců rodičů: rodiče písemně nebo mailem navrhnou možné kandidáty. Volba z kandidátů proběhne u příležitosti konzultačních hodin 25.5.2009. Platnost volby je při účasti alespoň ¼ zákonných zástupců. Opakovaná voba je možná nejdříve za 15, nejpozději za 30 dnů.

 

8)  Dále byly řešeny konkrétní problémy jednotlivých tříd – např. jak získat další žáčky do současné 1. třídy, nebo jak přispět k řešení problémů 4.B.

 

 

Zpracovala: 22.4.2009

 

Iveta Bilíková