Školská rada ZŠ Praha 7, Korunovační 8

 

 

 

Seznam členů:

 

1) zástupci zřizovatele - MČ Praha 7 :               

 

Ing. Brachtlová

 

2) zástupci  Korunovační:                            

 

Mgr. B. Dvořáková

PhDr. Z. Pertlová

                                                          

3) zástupci rodičů žáků ZŠ Korunovační:

 

pí. Hynková  - předseda rady školy (6.B)

pí. Rimbalová - místopředseda rady školy (6.B)  

pí. I. Bilíková (2.A)

 

4) zástupci jednotlivých tříd, kteří jsou zváni na jednání Školské rady

 

1.A.      dočasně pí. Y. Therolová

1.B.      pí. Janišová

2.A.      pí. Vlasáková   

3.A.      pí. Kutková                                                                 

4.A.      bez zástupce

5.A.      pí. Roztočilová

6.A.      pí. Kostelecká

6.B.      pí. Hynková

8.A.      pí. Kučerová

8.B.      pí. Štekrová

9.A.      pí. Roztočilová

9.B.      pí. Husová

 

 

            Školská rada (dále jen Rada) se ze zákona schází minimálně dvakrát za školní rok. Dále pak dle potřeby.

 

            Úkolem Rady je diskutovat v širším kruhu všech, kterých se život konkrétní ZŠ týká, o problémech i úspěších školy. Dále pak hledat cesty řešení problémů běžného fungování ZŠ, a to především formou střetu názorů členů jednotlivých zájmových skupin. Rada ZŠ Korunovační se pak také snaží hledat konkrétní úkoly, jak mohou jednotliví členové přímo prospět .

 

            V uplynulém školním roce 2005/2006 se například spoluprací rodičů a vedení školy podařilo zkvalitnit výuku v kroužku angličtiny na prvním stupni. 

 

            Vítány jsou ale náměty a jakákoli pomoc ze strany všech „rodičů“ našich žáků. V současné době bychom například vítali šikovného odborníka ochotného zúčastnit se tvorby internotových stránek. Obsah a design stránek výrazně přispívá k tvorbě dobrého jména školy. Na naší základní škole se děje velké množství zajímavých akcí, které děti baví i učí a v kterých dosahují nemalých úspěchů. Je jich zaznamenání na internetových stránkách je záležitost náročná časově i odborně a proto máte-li zájem pomoci, rádi vás uvítáme.

 

            Ve školním roce 2006/2007 nastal bohužel organizační nesoulad. Rada se sešla jen jedenkrát, a to za účasti pouze zástupců rodičů. Jedenkrát se také konala menší schůzka se zástupkyní obce, ovšem bohužel účast ostatních členů byla téměř nulová. Přesto doufáme, že se nám již podařilo oslovit správné lidi mající zájem o věc. Patříte-li k nim i vy, rádi vás uvítáme.

 

            Plán schůzek na další období je předběžně stanoven takto:  26. března, 30.dubna, 28. května a 25. června vždy v 18.OO

 

            Naším současným cílem je svolat na březnový termín co nejvíce členů a oslovit zástupce Městské části Praha 7 s dotazem na jejich představu o budoucím fungování naší základní školy. Tato otázka se stala žhavou především díky otevření třech prvních tříd na jazykové škole v obvodě Prahy 7. V důsledku toho bude v novém školním roce pravděpodobně otevřena pouze jedna první třída. Od množství žáků se pak samozřejmě odvíjí i množství dotací plynoucích na provoz školy.

 

            Jistě všichni cítíme, že především v oblasti investic do budovy školy, by bylo třeba požadavky vedení školy podpořit. Proto se rovněž chystáme toto téma na březnové schůzce otevřít. Aby to bylo smysluplné snaží se v těchto dnech předsedkyně rady oslovit městskou část a pozvat její zástupce.

 

            Školská rada vás o své činnosti bude dále informovat formou zveřejnění zápisů ze schůze na internetových stránkách.

 

Příloha: Zápis ze schůze konané dne 26. 2. 2006