Zápis ze schůze Rady školy ZŠ  Praha 7, Korunovační 8

Se sídlem Korunovační 8/164, 170 00  Praha 7 -  Bubeneč

 

ze dne 10.09.2009

 

 

Přítomno:        dle prezenční listiny

 

Program:

 

1) Pan ředitel informoval o zahájení školního roku 2009/2010, počtu žáků a personálních změnách.

Dále pan ředitel upozornil na umístění základních dokumentů (přihláška do ŠD, ŠJ, informace o zájmových kroužcích a další) na internetových stránkách školy.

 

2) Pan ředitel hovořil především o plánované rekonstrukci školní jídelny a jejím časovém posunu. Stavební práce měly být zahájeny v průběhu letních prázdnin. Z důvodu vyšší náročnosti na stavební práce bylo nutno provést projektové změny a dořešit náročnější financování této investiční akce. Předpokládané zahájení je 1. října 2009. Znamená to tedy zásadní zásah do života školy v průběhu školního roku. Pan ředitel ubezpečil členy ŠR o tom, že je věnována vysoká pozornost zabezpečení  školního provozu proti prašnosti i hlučnosti  ze stavby. Také informoval o nutnosti využít v

době rekonstrukce ředitelské volno.

 

3) Školní rada byla dále informována o plánovaném vzdělávání pedagogů v novém školním roce.

 

4) Pan ředitel sdělil  stanovené termíny setkávání předškoláků. První setkání proběhne již první středu v říjnu. Rozvinula se rovněž diskuze o možnostech oslovení nových žáčků do prvních tříd.

Pan ředitel poskytl propagační materiály školy. Daší informace o termínech „předškoláků“ umístěny na internetových stránkách školy.

 

5) Paní Binarová hovořila o možnostech propagace školy a bude tuto otázku řešit nadále přímo

s panem ředitelem.

 

6) Pan ředitel prezentoval program prevence rizikových jevů pro děti i pedagogy. Učitelé budou například seznámeni s projevy rizikových skupin dětí, jejich způsobem vymezování, vnějšími znaky a projevy. Žáci 5., 7. a 8. tříd absolvují seminář o nebezpečí kouření a 9. třídy seminář o AIDS.

 

7) Na internetových stránkách budou nadále prezentovány úspěchy dětí. Prvním v letošním roce je připravovaná expedice do evropského národního parku Neusiedler See - Seewinkel, které se zúčastní dva žáci školy  - Vojta Mužík a  Lukáš Majer.

 

8) Další setkání stanoveno na 18.10.2009

 

 

Zpracovala 20.9.2009 Ing. Iveta Bilíková