Zápis z jednání školské rady ze dne 19. 11. 2007

Přítomno devět členů ( dle prezenční listiny)

Host: pan Kuchař, za MČ Praha 7

 

1) Návštěva třídy 2.A – tuto třídu nechali rodiče na vlastní náklady barevně vymalovat. Ředitel školy barevnou úpravu kladně zhodnotil a dává možnost , v případě zájmu, i ostatním zkrášlit svou třídu podle vlastních představ.

 

2) Ředitel školy požádal rodiče o pomoc při shánění rodilých mluvčí v jazyce anglickém, pro obohacení jazykové výuky.

 

3) Pan Kuchař, který byl hostem za MČ Praha 7, seznámil předsedkyni RŠ s novým projektem – setkáváním předsedů školních rad.  Vzájemná setkání by měla sloužit k poskytování informací o zajímavých kontaktech a programech na podporu základnícho školství. Předsedkyni RŠ zároveň předal pozvánku na první setkání.

 

4) Pan Kuchař dále informoval o vytvoření tzv. koordinátora, při MČ Praha 7, jehož funkcí je vyhledávat programy na podporu školství  a vytvářet kostru žádostí o případné granty a jiné dotace.

 

5) Paní Bilíková informovala paní učitelku Pertlovou, jakožto vyučující angličtiny a zároveň zástupkyni školy ve ŠR, o existenci programu Twining, způsobu zapojení se do tohoto programu a předala podklady potřebné pro jeho realizaci.

 

6) Byl projednán návrh na vytvoření boxů na tříděný odpad na chodbách – na příští radě bude pan ředitel informovat o možnosti realizace návrhu

 

7) Zástupkyně třídy 1. A podala žádost o výměnu třídy za jinou místnost. Pan ředitel zváží možnosti a žádost bude následně s třídou projednána.

 

8) Paní Roztočilová připoměla existenci projektu  „Adopce na dálku“, který probíhá na naší škole a poprosila zástupce jednotlivých tříd, aby požádali rodiče a děti o nošení sběru. Z výtěžku je pak následně financován tento projekt.

 

9) Byla projednána žádost o vytvoření stání pro kola před ZŠ Korunovační – pí. Hynková projedná na městské části.

 

10) Termín následující RŠ nebyl stanoven, předsedkyně svolá dle potřeby. Předběžně koncem měsíce ledna.

 

 

Ing. Iveta Bilíková

Dne 20.11.2007