Zápis ze schůze Rady školy ZŠ  Praha 7, Korunovační 8

Se sídlem Korunovační 8/164, 170 00  Praha 7 -  Bubeneč

 

 

 

 

 

ze dne 25.06.2007

 

 

 

Přítomno:          6  rodičů jako zástupců jednotlivých tříd školy (a to dle podpisového archu)

                        Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

                        Mgr. Blanka Dvořáková, zástupce učitelů

                        Elen Masaryková, vedoucí školní jídelny

 

 

Program:

 

 

1) předsedkyně Rady zahájila schůzi a přivítala všechny přítomné

 

2) zhodnocení práce rady školy ve školním roce 2006/2007

pomalý rozjezd činnosti rady z počátku roku byl vynahrazen zájmem rodičů o dění ve škole, jejich aktivní spoluprací se školou, náměty na některá zlepšení i řadou konkrétních činů,      jako například darem lednice do dětského bufetu, sponzorováním soutěže „dívka školy“ atd.

 

3) diskuse s vedoucí školní družiny, paní Elen Masarykovou – řešeny především tyto otázky:

            - množství vycházek ( rodiče projevili zájem o jejich evidenci)

            - pouštění dětí na toalety a k nápojovému automatu, tak aby byl dostatečný přehled o jejich pohybu

            - náplň  jednotlivých aktivit dětí v ŠD

            - potřeba přítomnosti vedoucí ŠD na rodičovských schůzkách

            - potřeba větší informovanosti rodičů o způsobu trávení volného času jejich dětí v ŠD

            - nabídka volnočasových aktvit v ŠD

           

Vedoucí školní družiny, paní Elen Masaryková, se zavázala připravit pro následující školní rok plán činnosti ŠD a seznámit s ním radu školy na její první schůzi v novém školním roce.

 

 

V Praze dne 25.6.2007