Seznam doporučených pracovních sešitů a pomůcek

Bednářová – Postřehovací slabiky

Bednářová – Sluchové vnímání

Švancarová – Čtení, psaní, malování 1., 2. a 3. díl

Emmerlingová – Když dětem nejde čtení 1.,2.,3. díl

Martínek – Cvičné texty pro pomalejší čtenáře

Bednářová – Čteme se skřítkem Alfrédem

Šup – Učíme se číst s porozuměním pro 2.-.5.ročník; pro 5.ročník

Svoboda – Zábavná cvičení pro rozvoj čtení; Cvičení pro rozvoj čtení

Michalová – Základy čtení I. a II.; Čítanka pro dyslektiky II., III., IV.

Zelinková – Čtení mě baví I. a II.

okénko na čtení; čtecí záložka

PC program – ABC do školy; Chytré dítě Naslouchej a hraj si

Bednářová – Kreslení před psaním

Bednářová – Jedním tahem

Bednářová – Mezi námi pastelkami; Co si tužky povídaly; Na návštěvě u malíře

Michalová – Čáry máry I. a II.

Svoboda – Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní

sešity s pomocnými linkami Hezlitz 0 (pro 1. třídu); Herlitz 1 (pro 2.tř.); Herlitz 2 (od 3.tř.)

Kleplová – Koordinace pohybu – cvičení hrubé motoriky

pomůcky na jemnou motoriku - Šňůrky a dírky; „chytrá“ modelína; Motanice I.-V.

psací potřeby – trojhranné silné pastelky Triocolor (pro 1.tř.); trojhranné pastelky Bruynzeel; pastelky Stabilo Easy colors (pro praváky či leváky); trojhranné pastelky s masážními body Faber Castell Grip;  trojhranná tužka s masážními body; tužka Stabilo; násadky Stetro, Motýl a TPG; pero Stabilo; pera s trojhranným úchopem Schark či Bic XPEN; gelová propiska Stabilo

Jucovičová – Měkké nebo tvrdé? - Kufřík první pomoci

Michalová – Barevná pravidla

Zelinková – Cvičení pro dyslektiky I.-VI.

Michalová – Pracovník sešit pro nápravu VPU v českém jazyce I. a II.

Kuchařová – Příklady pro samostatnou práci pro III.ročník; … pro IV.ročník

Černá, Tumpachová – Specifické poruchy učení

Bednářová – Psaní s hraním

Zelinková – Psaní mě baví

soubor Pavučinka – Vyjmenovaná slova, Podstatná jména, Přídavná jména, Pravopis, Sluchové vnímání

Jucovičová – Interaktivní pomůcky – abeceda, souhlásky, vyjmenovaná slova podstatná jména, shoda podmětu s přísudkem, druhy zájmen

bzučák – pomůcka na rozlišování krátké a dlouhé samohlásky

deska pro nácvik DI-DY, TI-TY, NI-NY

PC programy – DysCom; Pavučinka; MATIK – pravopis a rozbory

Michalová – Shody a rozdíly

Bednářová – Zrakové vnímání I. a II.

Bednářová – Zrakové rozlišování

Rezková, Zelinková, Tumpachová - Koncentrace pozornosti

Michalová - Pozornost

BednářováOrientace v čase

Bednářová – Předčíselné představy

Bednářová – Prostorová orientace

Bednářová – Struktura čísel 1 až 10

Bednářová – Číselná řada do 100; Číselná řada do 1000 I. a II.díl

Šup – Slovní úlohy

Šup – Písemné dělení

Novák – Dyskalkulie pracovní listy

miskové počítadlo – pomůcka pro rozklad a nácvik struktury čísla do 10, 20 a přechod přes 10

PC program – Objevitel; MATIK

Tyto materiály lze pořídit ve specializovaných obchodech s učebnicemi. Jsou také k dispozici k nahlédnutí i zakoupení v kanceláři DYS-centra Praha o.s. (v budově naší školy, www.dyscentrum.org ).