Tvořivá škola a principy činnostního učení

Naše škola je zakládající školou sítě tzv. Tvořivých škol. Vzdělávací program Tvořivá škola nabízí konkrétní postupy, jak vytvářet a v praxi realizovat smysluplný a kvalitní školní vzdělávací program. Náš školní vzdělávací 3in, který je přímo inspirován a odvozen od ŠVP Tvořivá škola, najdete na www stránkách školy.

 

Tvořivá škola čerpá z odkazu J. A. Komenského, reformní pedagogiky české činné školy (práce prof. Drtiny, dr. V. Příhody, dr. J. Uhera, O. Chlupa, J. Úlehly, E. Strnada, S. Vrány a mnoha dalších), ze současných výzkumů vzdělávání a především z mnohaletých zkušeností českých učitelů.

Základem metodiky Tvořivé školy je soubor konkrétních činnostních postupů, které podporují zapojení všech žáků do výuky, dávají jim prostor k samostatným úvahám, tvorbě vlastních otázek a objevování poznatků. Za velmi důležité pokládáme, že činnostní učení vede nejen pochopení a trvalému osvojení učiva, ale zároveň k rozvoji logického myšlení, komunikace a všech dalších klíčových kompetencí.

 

K základním principům činnostního učení patří:

 

Ve výuce:


 

Při výchově: