Základní škola Praha 7, Korunovační 8

 

INFORMACE (PDF)

Základní informace a termíny - zápis do 1. ročníku a akce před zápisem

Organizace zápisu

O naší škole v kostce

KONCEPT alternativní třídy s prvky Montessori

Doporučení MŠMT k organizaci zápisu

Desatero pro rodiče – příloha k Doporučení MŠMT k organizaci zápisu

Zápis, zákony a normy

AKTUALIZACE K 28. 3. 2017:

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku včetně bodové váhy jednotlivých kritérií

Spádové obvody škol Praha 7 s platností od 1.1.2017

Souhrnné organizační pokyny pro rodiče – zápis do 1. roč. a do přípravné třídy

 

DOKUMENTY – můžete přinést k zápisu vyplněné

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (PDF)   (WORD)

Zápisní lístek (PDF)    (WORD)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – předčasný nástup ke školní docházce (PDF)    (WORD)

Žádost o odklad školní docházky (PDF)    (WORD)