Základní škola Praha 7, Korunovační 8

 

INFORMACE (PDF)

Základní informace a termíny - zápis do 1. ročníku a akce před zápisem

Publikováno k  6.3.2018: Kritéria k přijetí žáků do 1. roč. a přípravných tříd ZŠ zřízených MČ P-7

Organizace zápisu

Souhrnné organizační pokyny pro rodiče – zápis do 1. roč. a do přípravné třídy

O naší škole v kostce

Ve školním roce 2018/19 plánujeme otevřít tři první třídy, dvě tvořivé třídy a jednu třídu s prvky Montessori, jednotlivé třídy o počtu 25 žáků:

TVOŘIVÉ TŘÍDY a činnostní učení

Alternativní třídy s prvky Montessori

Publikováno k 6.3.2018: Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol  - vybrány jen ZŠ P-7 (platnost od 1. dubna 2018)

Publikováno 10.3.2018: Desatero pro rodiče – doporučení a požadavky (materiál MŠMT)

 

DOKUMENTY – můžete přinést k zápisu vyplněné

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (PDF)   (WORD)

Zápisní lístek (PDF 1. ročník)    (WORD)

Zápisní lístek přípravná třída PDF  (WORD)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – předčasný nástup ke školní docházce (PDF)    (WORD)

Žádost o odklad školní docházky (PDF)    (WORD)