Základní škola Praha 7, Korunovační 8

 

INFORMACE (PDF)

Základní informace a termíny - zápis do 1. ročníku a akce před zápisem (POZOR, opraveny termíny dnů otevřených dveří)

Organizace zápisu

Souhrnné organizační pokyny pro rodiče – zápis do 1. roč. a do přípravné třídy

O naší škole v kostce

TVOŘIVÉ TŘÍDY a činnostní učení

Alternativní třídy s prvky Montessori

Spádové obvody škol Praha 7 s platností od 1.1.2017

 

DOKUMENTY – můžete přinést k zápisu vyplněné

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (PDF)   (WORD)

Zápisní lístek (PDF 1. ročník)    (WORD)

Zápisní lístek přípravná třída PDF  (WORD)

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – předčasný nástup ke školní docházce (PDF)    (WORD)

Žádost o odklad školní docházky (PDF)    (WORD)